Group List

Group Servers Players

MoeVsMachine.tf EU servers

17 25 / 280

Degree-Gaming.com TF2 Servers

10 22 / 320

Shark Servers

2 22 / 58

Freaks & Misfits (Players)

3 20 / 96
The Furry Pound
3 5 / 78

SharkServers.eu

2 3 / 44

Titan.TF

8 0 / 235

PUBS.TF

4 0 / 128

bball.tf

2 0 / 24

Wumbo TF2

2 0 / 62

MoeVsMachine.tf USA Servers

3 0 / 27

Gaming Horizon

3 0 / 84